شرکت شرکت نوین صنعت بهنام فراز چهلستون

نوین صنعت ، گامی نو در صنعت...


انواع لاستیک کوپلینگ

لاستیک کوپلینگ هزار خاری

لاستیک کوپلینگ هزار خاری

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ هزار خاری پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ هزار خاری پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ گشنیزی پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ گشنیزی پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ کمربندی منجید دار

لاستیک کوپلینگ کمربندی منجید دار

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ گشنیزی پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ گشنیزی پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ فانوسی

لاستیک کوپلینگ فانوسی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 عدد

لاستیک کوپلینگ فانوسی پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ فانوسی پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 عدد

لاستیک کوپلینگ لقمه ای (استوانه ای) پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ لقمه ای (استوانه ای) پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ لقمه ای (استوانه ای) پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ لقمه ای (استوانه ای) پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۱۰ پر پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ ۱۰ پر پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۴ پر

لاستیک کوپلینگ ۴ پر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۸ پر پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ ۸ پر پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۸ پر

لاستیک کوپلینگ ۸ پر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۶ پر پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ ۶ پر پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۶ پر پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ ۶ پر پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۶ پر

لاستیک کوپلینگ ۶ پر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۴ پر پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ ۴ پر پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۴ پر پلی اورتان

لاستیک کوپلینگ ۴ پر پلی اورتان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۸ پر پلی پروپیلن

لاستیک کوپلینگ ۸ پر پلی پروپیلن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لاستیک کوپلینگ ۱۰ پر

لاستیک کوپلینگ ۱۰ پر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس شرکت نوین صنعت بهنام فراز چهلستون

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-منطقه 1-پل فلزی - خیابان دکتربهشتی - روبروی پاساژ ملت - پلاک 574- کدپستي 8133933381

موبایل : 09136009770

تلفن : 031-32340958, 031-32340936, 031-32337252

فکس : 031-32369471

وب سایت : www.novinrubber.com


جستجو در محصولات نوین صنعت

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09136009770

تلفن : 031-32340958, 031-32340936, 031-32337252

فکس : 031-32369471

تلفکس : -

وب سایت : www.novinrubber.com