كائوچوي سيليكون

کائوچوهای سیلیکون ( QR ) یکی از کائوچوهای سیلیکون ( QR ) الاستومرهای قابل پخت در دمای زیاد ( HTV ) است. 1- الاستومرهای قابل پخت در دمای زیاد ( HTV‌) پلی دی متیل سیلوکسان ( MQ)، یک پلیمر سیلیکونی پایه می باشد. این پلیمر، به صورت مایع یا گام ( چسب ) ویسکوزیته